Kall Bertelsen, E., & Wangel, J. (1990). Madammens Mandø-minder. Fra Ribe Amt, (1), 103-108. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76177