Frifeldt, S. J. (1966). Folkemindeforskeren, arkivar, magister Hans Ellekilde. Fra Ribe Amt, (1), 473-479. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75981