Kristensen, H. K. (1963). Stormfloden 1615. Fra Ribe Amt, (1), 621-623. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75942