Kristensen, H. K. (1960). N. M. Kromann. Fra Ribe Amt, (1), 140–142. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75911