Kristensen, H. K. (1953). Runestenen i Horne en Hornelund-sten. Fra Ribe Amt, (1), 339-341. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75816