Lund, H. (1946). Hvorfra fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede?. Fra Ribe Amt, (1), 385-402. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75700