Gundesen, P. M. (1940). En Aftægtskontrakt. Fra Ribe Amt, (1), 163-168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75610