Jørgensen, H. (1940). Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag til Anst og Gjesten Sognes Historie. Fra Ribe Amt, (1), 79-89. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75602