Hansen, N. C. (1933). Bøndernavnene i Ribe Amt i 16. Aarhundrede. Fra Ribe Amt, (1), 219–229. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75486