Ploug, M. (2019). Forsidestof. Fra Ribe Amt, 2015(1), 1-8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/112323