(1)
Kristensen, H. K. Salomon J. Frifelt. Fra Ribe Amt 1972, 18, 344-347.