(1)
Mathiasen, E. Skibet I Vorbasse Kirke. Fra Ribe Amt 1972, 18, 131-138.