(1)
Kristensen, H. K. Korte Historiske Notitser Fra Ribe Amt. Fra Ribe Amt 1928, 609-613.