(1)
Vejlager, R. J. Genforeningsmindesmærkerne I Ribe Amt. Fra Ribe Amt 1928, 29-43.