(1)
Richter, J. Navneliste. Fra Ribe Amt 1923, 689-705.