(1)
Jensen, J. V. Hellige Kilder- Kilder Til (hellig) Undren Kilder I Varde Kommune. Fra Ribe Amt 2007, 3-16.