(1)
Brønd, E. Erindringer Om Lydum Mølle Og Dens Beboere. Fra Ribe Amt 2004, 69-76.