(1)
Høy-Nielsen, A. Hjertinghjemmet. Fra Ribe Amt 2004, 29-34.