(1)
Dall, U. "Tro Og agtsom" - 38 år Som Landpostbud. Fra Ribe Amt 2004, 3-20.