(1)
Høy-Nielsen, A. Svend Aage Hanssen. Fra Ribe Amt 2014, 72-84.