(1)
Jensen, T. C.; Pedersen, O. En Hyrdedrengs Erindringer. Fra Ribe Amt 2005, 73-80.