(1)
Høy-Nielsen, A. Da Københavnerpigerne Kom Til Hjerting. Fra Ribe Amt 2005, 47-54.