(1)
Kjær, G. Anne Marie Olesdatter. Fra Ribe Amt 2005, 31-36.