(1)
Manøe, S. Skibsfører Anders Berthelsen Hansen Fra Fanø. Fra Ribe Amt 2002, 43-50.