(1)
Vestergaard, P. Vardes Sidste Rettersted. Fra Ribe Amt 2000, 309-312.