(1)
Riber Jensen, F. De Tyske Gravflytninger 1958-1968. Fra Ribe Amt 1999, 105-116.