(1)
Nielsen, H. Bennedsen - købmand Og sognerådsformand. Fra Ribe Amt 1999, 99-104.