(1)
Mellerup, H. Oksbøllejren - Barselsstuen for Sonnenberg-Ideen. Fra Ribe Amt 1999, 3-18.