(1)
Bertelsen, S. Journalistliv I Esbjerg Omkring 1950. Fra Ribe Amt 1996, 11-18.