(1)
Birger, A. Den Tabte Barndom. Fra Ribe Amt 1995, 353-367.