(1)
Christensen, E. Aal-Degnen for Provsteretten. Fra Ribe Amt 1991, 265-270.