(1)
Kusk, J. Historie På lydbånd. Fra Ribe Amt 1990, 100-102.