(1)
Andersen, V. Af Ribe Hospitals Historie. Fra Ribe Amt 1982, 287-314.