(1)
Fritz, S. Varde torvebrønd, Fornyet 1805. Fra Ribe Amt 1982, 281-286.