(1)
Kristensen, H. K. En Sikret Medgift. Fra Ribe Amt 1981, 197-198.