(1)
Kristensen, H. K. En Scene I Visselbjerg Borgestue 1648. Fra Ribe Amt 1981, 195-197.