(1)
Manøe Hansen, S. Dødemandsbjerge. Fra Ribe Amt 1981, 177-194.