(1)
Sørensen, F. En Gammel Brandkasse Og Dens Samtid. Fra Ribe Amt 1981, 55-70.