(1)
Andersen, V. Den Ā»mindre LandevejĀ« Hjerting-Kolding : Hovedvej 1 Omkring 1851. Fra Ribe Amt 1978, 183-192.