(1)
Grove-Stephensen, F. S. En Sønderho Kaper. Fra Ribe Amt 1978, 178-182.