(1)
Kristensen, H. K. Svinedrifter. Fra Ribe Amt 1978, 27-43.