(1)
Schlanbusch, H. Dommerfuldmægtig I Varde. Fra Ribe Amt 1978, 3-10.