(1)
Fuller, F.; Hansen, M. Nedskudte Engelske Krigsflyvere. Fra Ribe Amt 1976, 266-283.