(1)
Høgsbro Østergaard, K. Mindestenen Ved Klelund. Fra Ribe Amt 1967, 536-558.