(1)
Friis, P. Litteraten Ludvig Murtfeldt. Fra Ribe Amt 1966, 375-389.