(1)
Kristensen, H. K. Rasmus Mortensen. Fra Ribe Amt 1965, 308-309.