(1)
Kristensen, H. K. Stormfloden 1615. Fra Ribe Amt 1963, 621-623.