(1)
Kristensen, H. K. Victor Hermansen. Fra Ribe Amt 1960, 149-150.