(1)
Kristensen, H. K. J. M. Lauridsen. Fra Ribe Amt 1960, 143-145.