(1)
Kristensen, H. K. N. M. Kromann. Fra Ribe Amt 1960, 140-142.